Archiv článků

04.04.2020 14:02

Den poté

MF Dnes, 3. 4. 2020 Uprostřed druhé světové války začali ekonomové hledat cestu k oživení poválečné ekonomiky. Nevěděli, jak dlouho bude válečný stav trvat, ale věděli, že hospodářství zničená válečným konfliktem bude nutno znovu nastartovat. Také dnes, na samém počátku koronavirové krize...

—————

28.03.2020 11:39

Zelená ekonomika a ctnost chudoby

Úvod Nespletli se organizátoři a nechtěli místo ekonoma pozvat raději ekologa? Není nové zelené náboženství téma spíše pro teologa nebo religionistu než pro národohospodáře? Navzdory všeobjímajícímu ekonomickému imperialismu existuje mezi ekonomií a teologií stále ještě značný rozdíl. Obávám se...

—————

28.03.2020 11:36

V Jednotě je síla (a v Pramenu zboží)

Pohled na družstevnictví je v našich zemích zakalen jednotnými zemědělskými družstvy a družstevním vlastnictvím známým z poválečného období. Družstva se ovšem objevovala již od 19. století v souvislosti s průmyslovou revolucí především v Anglii a Francii. Prvním družstvem...

—————

27.03.2020 12:22

Všechno tu bylo už...

Odpověď na anketní otázku, "zdali se na pozadí této krize potvrzuje, že „moderní svět“ je opravdu moderní a dramaticky jiný, než v minulosti, či zdali vzdor představám o „moderním světě“ zůstává podstata života, motivy a vzorce našeho chování neměnné?" Shakespeare v sonetu CXXIII psal „všechno tu...

—————

26.03.2020 00:06

Základy ekonomie 06 - monopol, oligopol & spol.

06_ZEKO.mp3 (128673787)

—————

25.03.2020 13:19

Není všechno zlato…

Zlatý kov fascinoval lidstvo od počátku. Řecká mytologie má krále Midase a zlaté rouno, naše staré pověsti české pak slavné proroctví kněžny Libuše: „Vrch vidím Jílový, je zlata plný. V tom sila je i divů moc. Však síla povadne, vás mdloba schválí, jak pohasne vám lásky svatý žár.“ Jílové u Prahy...

—————

21.03.2020 13:17

Světlo na konci koronavirového tunelu

Během několika málo dní jsme přišli o většinu věcí, které jsme považovali za samozřejmé. Probudili jsme se do světa, ve kterém jsou poprvé od německé okupace uzavřeny vysoké školy. Probudili jsme se do země, kde jsou uzavřeny obchody, kde nehrají kina a divadla, kde nelze jen tak odjet na chalupu,...

—————

16.03.2020 16:26

Základy ekonomie 05 - Teorie firmy

přednáška 05kom.mp3 (88934208)

—————

16.03.2020 12:51

Základy ekonomie - úvodní slovo

Úvod.mp3 (6479802)

—————

07.02.2020 09:44

Ke spořivosti povzbuzovat

Když Dobrovský s Jungmannem obrodili český jazyk, když Karel Hynek Mácha dopsal svůj Máj, chyběl k dokonání národního vzkříšení už jen jeden dílek: obroda ekonomická. Čeští hospodáři si brzy začali uvědomovat, že sebevědomý národ nemůže obstát bez vlastního kapitálu. V polovině 19....

—————