CV

Hana Lipovská
nar. 9. 11. 1990, Boskovice

VZDĚLÁNÍ

Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
PhD student                                                                                                                    
2015–dosud
obor Hospodářská politika
Disertační práce: Application of the conflict theory

Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
prezenční magisterské studium                                                                                       
2010–2015
Obor: Hospodářská politika
Diplomová práce: Měření implementačního zpoždění diskreční fiskální politiky v České republice

Gymnázium Blansko
všeobecné osmileté studium                                                                                           
2002–2010

PRAXE

Ekonomicko-správní fakulta MU                                                                                  
2016–dosud
Přednášející předmětů Základy ekonomie, Hospodářská politika 2,
Transformační procesy v České republice
Cvičící předmětu Mikroekonomie 1
Vedoucí bakalářských a diplomových prací
Místopředsedkyně Akademického senátu AS ESF MU (2017–2019)
Tajemník Oborové komise oboru Hospodářská politika (2016–2019)
Tajemník Oborové rady programu Hospodářská politika a správa (2016–2019)

Institut Václava Klause                                                                                                   
2015–2019
Externí analytička

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno                                                                                
2015–2016
Výuka ekonomických seminářů

Česká společnost ekonomická                                                                                       
2013–dosud
Přednášky pro střední školy v rámci projektu Experti do škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR                                                         
2013–2016
Datový analytik. Externí spolupráce na datových šetřeních EUROSTUDENT V, EUROSTUDENT VI, Doktorandi 2014 a úkolech projektu IPN KREDO. Příprava dílčích zpráv vyžádaných vysokými školami.

Český statistický úřad                                                                                                       
2013–2016
Datový analytik (externista). Zpracování dat o neformálním vzdělávání v rámci šetření Adult Education Survey

Katedra aplikované matematiky a informatiky Ekonomicko-správní fakulta MU        
2011–2012
Pomocná vědecká síla

Česká televize Brno                                                                                                           
2008–2010
Editor – tvůrce soutěžních otázek pořadu AZ kvíz, krátkodobá externí spolupráce

OCENĚNÍ

2018: Cena děkana pro mladé vědecké pracovníky do 35 let - 1. místo
2015: Cena profesora Františka Vencovského – 1. místo
2015: Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty magisterských studijních programů
2015: Cena děkana ESF MU za vynikající studijní výsledky
2015: Cena děkana ESF MU za nejlepší diplomovou práci – 1. místo
2012 a 2013: Mimořádné ocenění pro nadané studenty, JMK       
2010: Cena Merkur „Ekonomie a podnikání“ (České hlavičky 2010), Cena rektora VŠE (práce „Teorie her v ekonomii“)

JAZYKY

Angličtina – jazykové zkoušky BEC HIGHER (2011), CAE (2009), FCE (2008)
Němčina – Goethe Zertifikat B2 (2017)

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH ORGANIZACÍCH

2011–dosud: Česká společnost ekonomická

  •                        od roku 2014 členka výkonného výboru brněnské pobočk
  •                        od roku 2017 členka celostátního představenstva                 

2012–dosud: The American Economic Association
2012–dosud: Jednota českých matematiků a fyziků

KOMENTÁŘE, PŘÍLEŽITOSTNÉ PUBLIKACE
IDnes, MF DNES, Týdeník Euro, Ekonom, Hospodářské noviny, Týden, Faktor S, Reflex, Konzervativní noviny, Český rozhlas.

ZÁJMY
Numismatika, historie, klasická hudba (aktivně klavír), literatura, turistika.