19. 9. Praha

14.03.2019 07:03

Konference "Tradice a nové výzvy českého obchodního školství" ke 100. výročí založení Vysoké školy obchodní v Praze.

 

Vznik Vysoké školy obchodní v Praze je spojen také s vůbec první československou národohospodářkou a první inženýrkou ekonomie Dr. Ing. Ludmilou Zlesákovou-Nosilovou-Mužíkovou. Přestože patřila k nejbližším spolupracovnicím Dr. Milady Horákové, prof. Růženy Vackové, senátorky Františky F. Plamínkové, byla tato žačka profesora Macka v uplynulých letech takřka zapomenuta. Na základě unikátních, doposud nezveřejněných, archivních materiálů bude představeno studium "komerční inženýrky" Zlesákové na VŠO v letech 1919-1921 a její přístup k základním otázkám národního hospodářství ČSR během Velké hospodářské krize s důrazem na ekonomii práce.

—————

Zpět