Co pomůže zvednout českou ekonomiku?

19.04.2020 08:58

Odpověď na anketní otázku týdeníku Reflex
"Co pomůže zvednout českou ekonomiku?"

Cestou k pozvednutí českého hospodářství je program 3D: deregulace, demonopolizace a demokratizace (skutečná, nikoli progresivistická).

Součástí programu 3D je proto i základní stavební kámen rašínovské prvorepublikové ekonomie: úspory. Dan Brown kdysi řekl, že z každých pěti stran rukopisu nechá v knize stránku jedinou. Proškrtání zbytečných slov text sice zkrátí, ale také zpřehlední a zkvalitní. Škrty jsou nepopulární, ale podstatné.

Ruku v ruce se škrtáním ve státním rozpočtu jde deregulace a dotační detox, tedy návrat od kolektivní nárokovosti k osobní odpovědnosti. Poté zbude přirozená, produktivní síla ekonomiky, která – zbavena přebytečného břemena – může růst rychle a v pravém slova smyslu spravedlivě.

Demokratizace pak znamená obnovení rovných podmínek pro všechny, kdo se účastní hospodářské soutěže, ať už se jedná o zámečníka v Chrudimi, anebo nadnárodní korporaci se sídlem v Nizozemsku.

A demonopolizace zajistí volnost pro malé a mrštné i velké a pružné namísto protekcionismu šitého na míru křehkým obrům balancujícím na hliněných nohou.

Ve zkratce: program 3D je odpoutáním Prométhea volného trhu od skalisek úřednického aparátu a rozpínavého státu – a návrat českého hospodářství zpět. Zpět nikoli před pátek 13. března 2020, nýbrž zpět do epochy svobody a odpovědnosti, do éry volného trhu.

16. 4. 2020

—————

Zpět