Hana Lipovská

11.08.2015 22:38

Narodila jsem se přesně rok po pádu Berlínské zdi v jihomoravských Boskovicích, dětství jsem ale prožila v malé vesničce Meziříčko u Letovic. Lásku k ekonomii a matematice mi dalo osmileté gymnázium v Blansku.  

V současnosti působím jako doktorandka na katedře ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve své odborné práci se zabývám ekonomií konfliktu, teorií lidského kapitálu a fiskální politikou, jako spoluautorka jsem se podílela například na učebnici Matematika v ekonomii a ekonomice (www.grada.cz/matematika-v-ekonomii-a-ekonomice_7056/kniha/katalog/).

Jsem členkou společnosti The American Economic Association a Jednoty českých matematiků a fyziků, působím ve výkonném výboru brněnské pobočky České společnosti ekonomické. V rámci projektu České společnosti ekonomické "Experti do škol" pořádám přednášky pro středoškolské studenty (www.cse.cz/cs/akce_a_aktivity/experti/). Příležitostně spolupracuji jako externí datový analytik ČSÚ (projekt Adult Education Survey 2013) a MŠMT ČR (2013 - dosud). Ze získaných ocenění si nejvíce vážím ceny Merkur "Ekonomie a podnikání" (České hlavičky 2010, práce Teorie her v ekonomii) a Ceny rektora Masarykovy univerzity.

K založení webu Ekonomie selského rozumu mě přivedli liberální ekonomové Friedrich August von Hayek, který je spojen s mými Letovicemi, Milton Friedman, Ludwig von Mises, a především dlouhý řetězec regulací všedního dne, které postupně více a více svazují neviditelnou ruku trhu. Věřím, že svoboda je vždy vykoupena odpovědností.

—————

Zpět