Jakou tvář má nyní ukázat církev po schválení návrhu na zdanění církevních restitucí?

24.02.2019 20:00

Bývala kdysi střelná modlitba „Aby nám Pán Bůh při rozumu naše potentáty zachovati ráčil“. Není jisté, zda je v některých případech co zachovávati – zdá se, že nenávist k církvím
a strach z tragických volebních výsledků rozum některým našim zastupitelům poněkud zatemnily. Prvním krokem církví po tragickém hlasování ve Sněmovně by měla být drobná modifikace oné střelné modlitby, jak ji před lety zapsal P. Jan Topenčík:
Aby Pán Bůh všem, i našim politikům a státníkům, zdravý rozum dal a zachoval!

Naše církve mají a ze své podstaty musí usilovat o zachování práva a spravedlnosti. Kdyby dnes pokorně nastavovaly druhou tvář, jistě by také přežily – jako přežily v uplynulých dvou tisících let nejednu nespravedlnost a křivdu. Vytvořil by se však nebezpečný precedent, který by opět otevřel dveře k pohrdání soukromým vlastnictvím a ke křivení zákona. Církev tak dnes nevede bitvu jen sama za sebe, ale i za právní stát jako takový.

Jedná se zároveň o dobrou příležitost k věcné spolupráci všech církví – ostatně svorné čelení nepravostem vedlo během celého 20. století k zasypávání příkopů mezi jednotlivými denominacemi. Nutné bude, zejména do budoucna, přestat podceňovat význam voleb, vést věřící k tomu, že služba státu je pro křesťana (či žida) povinností, má-li být zachováváno právo, spravedlnost i dodržování morálních hodnost. A konečně pak musíme, v duchu zejména křesťanské tradice, odpouštět těm, kteří se nedokázali postavit hlouposti a zlobě,
a vést u jednoho stolu dialog se všemi, kdo jsou ochotni mluvit. V opačném případě nám nezbyde, než se začít svorně připravovat se na dobu, kdy se opět všichni bez rozdílu sejdeme v podzemí. 

 

(Odpověď na anketní otázku časopisu Brána)

—————

Zpět