Michael W. Klein: Chyby vedou spíše k podivným výsledkům

09.07.2015 11:26

V sekci "Stojí za to" jsme vás upozornili na vynikající univerzitní román Something for Nothing (  https://ekonomie-selskeho-rozumu.webnode.cz/news/michael-klein-something-for-nothing-univerzitni-roman-pro-ekonomy/  ). S jeho autorem profesorem Michaelem Kleinem jsme si povídali o osudech jeho románového hrdiny Davida Foxa, ekonomii i trnité cestě k definitivě.

 

Váš hrdina David Fox si klade otázku „Proč se studenti zapsali do kurzu ekonomie?“ Co tedy podle vás vede studenty ke studiu ekonomie?

Existuje asi mnoho důvodů, proč studenti studují ekonomii. Co se mě týče, můj táta mi navrhl, že budu mít rád ekonomii, protože jsem se zajímal o společenské problémy a byl jsem dobrý v matematice. Jsem si jistý, že někteří studenti se dostanou k ekonomii právě proto, že se zajímají o společenské dění, zatímco jiní si myslí, že studium ekonomie může být způsobem, jak získat dobře placenou práci. Jak ale píšu v románu, Davidovi se zdálo „legrační pokoušet se vydávat studium ekonomie za vstupenku k vysokému platu – tedy s ohledem na to, co univerzita v Kesteru platila jemu.“  

Bylo pro vás, jako autora řady akademických publikací, obtížné psát „románovým“ stylem?

Zjistil jsem, že psaní románu se v některých směrech překvapivě podobá psaní vědeckého článku. Když píšu vědecký článek, cítím takřka fyzicky strukturu papíru, cítím, jak na sebe vše navazuje. Stejný pocit jsem měl při psaní románu. Mám tam hodně dějových linek, témata a motivy se opakují (například popisuji tři různé večeře na Den díkuvzdání nebo stavím celý román na koloběhu jednoho akademického roku). Samozřejmě, mezi akademickým psaním a psaním románu bylo také mnoho rozdílů. Bavilo mě přicházet během psaní s humornými situacemi. Měl jsem rád svobodu, kterou mi formát románu dával – jak uvidíte, v celém románu není jediný odkaz ani poznámka pod čarou! 

Stalo se vám někdy, že byste ve svém článku našel takovou chybu, která by zhatila všechny závěry vašeho výzkumu?

Nic na způsob chyby, kterou našel David. Většina mého výzkumu je empirická a, samozřejmě, vždycky se snažíte vyhnout programátorským chybám, které by vedly k nějakým problémům. Obyčejně takové chyby vedou spíše k podivným výsledkům než ke skutečně dobrým výsledkům; nebo v to alespoň doufám. Doufám, že jsem snad někdy nepublikoval dobré výsledky, které jsou ve skutečnosti jen důsledky programátorských chyb!

Jak reagovali na váš román vaši studenti a kolegové?

První reakci je obvykle údiv: „Napsals co?“ Poté je ale moc příjemné, když mi studenti a kolegové říkají, jak je román bavil. Myslím, že román vyvolává pozitivní ohlasy u mnohých profesorů, kteří si také prošli trnitým procesem vedoucím k definitivě. Myslím, že to může být zajímavé i pro studenty, protože mnozí této proceduře nerozumějí a román jim ukazuje, proč bývají mladí učitelé často tak utahaní a napjatí.

Plánujete napsat pokračování románu o Davidu Foxovi?

Tuto otázku si kladu už dlouho. Před pár lety jsem dostal e-mail, ve kterém se mě na to ptal můj neznámý čtenář. Odpověděl jsem mu: „Já nevím, co myslíte, že se Davidovi přihodí?“ Následující den jsem dostal dlouhý mail, ve kterém mi tento čtenář načrtl děj takového románu.

Kdybych se ale rozhodl napsat další knížku, nemyslím si, že by byla o Davidovi, nebo by aspoň nebyl hlavní postavou té knížky. Místo toho by se točila spíše okolo jiného profesora, v jiné fázi kariéry. Někoho, kdo sice už získal definitivu, ale čelí zase jiným výzvám. Mou komparativní výhodou je také humor. Chtěl bych opět řešit nějaké vážnější téma, tak jako v románu Something for Nothing, kde jsem psal o akademické poctivosti, rovnováze soukromého a pracovního života a důležité úloze přátelství, ale zároveň zase celý román napsat jako lehké a zábavné čtení.  

 

Michael W. Klein je profesorem mezinárodní ekonomie na Fletcher School, Tufts Unviersity v Massachusetts. V letech 2010-2011 působil jako hlavní ekonom odboru mezinárodních vztahů na Ministerstvu financí Spojených států amerických, je výzkumníkem Národního úřadu pro ekonomický výzkum a spolupracuje i s think-tankem Brooking Institute. Bakalářské vzdělání získal na Brandeis University, která nese jméno syna českých emigrantů Louise Brandeise (1856 - 1941).

 

 

 

—————

Zpět