Moderní ekonomie - Jednoduše o všem, co byste měli vědět

24.01.2017 10:56

Kniha je moderním průvodcem po světě vědy, která ovlivňuje náš každodenní život. Tato netradičně pojatá učebnice je plná zajímavých příkladů doprovázejících poutavý výklad, pracuje s ukázkami z denního tisku, obsahuje úkoly formou her, křížovek, osmisměrek. Jejím cílem není jen předání základních ekonomických znalostí, chce především naučit studenty a další zájemce o ekonomii myslet samostatně, kriticky – a ekonomicky.

 

      
V knize se mimo jiné dozvíte:

- Kolik stojí peníze?
- Jak vznikají krize?
- Komu škodí minimální mzda?
- Jak se stát guvernérem České národní banky?
- Kdy slavíme den daňové svobody?
- Proč dostávají studenti zvláštní slevy?
- Jak si založit živnost?
- Kde létaly rozinkové bombardéry?
- Kdo trpí darovacím syndromem?
- Proč existuje nezaměstnanost?
- Proč berou ženy méně než muži?
- Proč se diskriminace nevyplácí?
- Jak se žije na ostrově kamenných peněz?
- Proč neplatíme eurem?
   
Díky této knize budete myslet jako ekonom!

 

Recenze

"Moderní ekonomie vysvětluje složité jevy jednoduše a srozumitelně. Přemýšlivým neekonomům, a nejen jim, knihu vřele doporučuji."
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.,  prorektor VŠE v Praze
    
 
"Učebnic ekonomie je na pultech víc, než je zdrávo. Ale zábavné knihy o ekonomii, které navíc pochopí i laik, aby člověk hledal lupou. Skvělá kniha!"
Ing. Markéta Šichtařová, NEXT Finance
    
 
"Znáte ten pocit, když chcete zhubnout a toužíte po jedné malé, elegantní pilulce, která to zařídí? Všichni víme, že tak jednoduché to není. Ale pokud se chcete (skoro) tak snadno naučit ekonomicky myslet, orientovat se ve světě a hlavně jednat, pak tato "pilulka" leží před vámi. A ještě navíc vám bude chutnat!"
MgA. Ivo Kahánek, Ph.D., klavírní virtuóz, HAMU
  
   
„Každý člověk je od přírody homo economicus, ale ne každý si to uvědomuje. Moderní ekonomie vám to zábavnou a nenásilnou formou připomene. Po jejím přečtení vás už žádný populista rohlíkem neopije.“
Petr Musil, ekonomický redaktor časopisu TÝDEN

 

Z obsahu knihy Moderní ekonomie

O autorce     9
Předmluva     11
Úvod    13
1.   Ekonomie jako věda     15
1.1  Vzácnost, zdroje a potřeby   15
1.2  Ekonomie v systému věd    16
1.3  Ekonomie a ekonomika     17
1.4  Pozitivní a normativní ekonomie     17
1.5  Mikroekonomie a makroekonomie     18
2.   Ekonomický koloběh     20
2.1  Modely – jak si ekonomové hrají    20
2.2  Ekonomický koloběh     20
2.3  Využití ekonomického koloběhu    22
2.4  Organizace ekonomiky    22
3.   Role cen v ekonomii     27
3.1  Ceny v tržní ekonomice     27
3.2  Typy cen v tržní ekonomice     29
3.3  Funkce cen     29
3.4  Ceteris paribus     31
4.   Základy ekonomického myšlení     33
4.1  Cenová diskriminace     34
4.2  Asymetrie informací     36
4.3  Veřejné statky     38
5.   Racionální jednání     40
5.1  Rozpočtové omezení     41
5.2  Preference     43
6.   Užitek     47
6.1  Náklady příležitosti     47
6.2  Mezní užitek     48
6.3  Přebytek spotřebitele     49
7.   Hranice produkčních možností     51
7.1  Specializace a obchod     51
7.2  Absolutní výhoda     53
7.3  Komparativní výhoda     55
8.   Poptávka, nabídka a rovnováha na trhu     59
8.1  Křivka poptávky     59
8.2  Křivka nabídky      62
8.3  Rovnováha na trhu     63
8.4  Posuny křivek nabídky a poptávky     63
9.   Dokonalá konkurence     66
9.1  Zisk     66
9.2  Typy nákladů     67
9.3  Dokonale konkurenční trhy     69
10.  Monopol     72
10.1 Je monopol dobrý nebo špatný?     74
10.2 Patenty     75
10.3 Síťový efekt     76
10.4 Antimonopolní politika     77
11.  Ekonomie práce     80
11.1 Trh práce     80
11.2 Mzda     83
11.3 Minimální mzda     84
11.4 Průměrná hrubá mzda     85
11.5 Typy mezd     86
12.  Nezaměstnanost     89
12.1 Typy nezaměstnanosti     89
12.2 Odbory     91
12.3 Teorie efektivnostních mezd     92
12.4 Diskriminace na trhu práce     93
13.  Hrubý domácí produkt      97
13.1 Hrubý domácí produkt      97
13.2 Nominální a reálný hrubý domácí produkt    100
13.3 Makroekonomická identita     102
13.4 Ekonomický růst     102
14.  Peníze     106
14.1 Vznik peněz     107
14.2 Funkce peněz    109
14.3 Magický trojúhelník     110
15.  Banky a bankovnictví     112
15.1 Funkce banky    112
15.2 Historie bankovnictví    116
15.3 Obchodování mezi bankami     117
16.  Centrální banka    121
16.1 Mohu se stát členem bankovní rady i já?    123
16.2 Nástroje centrální banky     123
16.3 Historie centrálních bank     125
17.  Inflace     127
17.1 Reálně a nominálně     130
17.2 Náklady inflace     131
18.  Státní rozpočet     134
18.1 Státní rozpočet    134
18.2 Příjmy a výdaje    136
18.3 Schodek státního rozpočtu     137
18.4 Státní dluh    138
19.  Daně     141
19.1 Charakter daní    141
19.2 Funkce daní    143
19.3 Smithovy kánony      143
19.4 Den daňové svobody    145
19.5 Klasifikace daní     146
20.  Ekonomie státních zásahů     150
20.1 Diskreční politika    151
20.2 Inflace a nezaměstnanost    152
20.3 Brzda a plyn    154
21.  Otevřená ekonomika     157
21.1 Obchodní politika státu    158
21.2 Vítězové a poražení    159
21.3 Bariéry obchodu     161
21.4 Proexportní politika    162
22.  Měnové kurzy    164
22.1 Silná a slabá koruna    166
22.2 Plovoucí a fixní kurzy    167
22.3 Reálný kurz    168
23.  Hospodářský cyklus    170
23.1 Fáze ekonomického cyklu    171
23.2 Předstihové ukazatele    171
23.3 Příčiny recese     172
24.  Hospodářské krize    175
24.1 Tulipománie    175
24.2 Jihomořská bublina     176
24.3 Spekulační bubliny     176
24.4 Velká hospodářská krize     177
24.5 Dot-com boom    179
24.6 Není krize jako krize     179
25.  Stručné dějiny ekonomického myšlení     182
25.1 Starověk     182
25.2 Kupecká ekonomie     184
25.3 První ekonomové    186
25.4 Socialistická ekonomie    187
25.5 Keynesiánství    189
25.6 Liberalismus    190
26.  Vývoj světového hospodářství    194
26.1 Růst ekonomické úrovně    195
26.2 První světová válka v ekonomice    196
26.3 Velká deprese     199
26.4 Zlatý věk (50. léta)    200
26.5 Keynesiánství v ekonomice (60. léta)    201
26.6 Krizové roky (70. léta)    202
26.7 Thatcherismus a reaganomika (80. léta)    203
27.  Ekonomická integrace Evropy    206
27.1 Důsledky nadnárodního principu    206
27.2 Společná evropská měna    207
27.3 Teorie optimální měnové oblasti    209
27.4 Maastrichtská kritéria    211
28. Transformace české ekonomiky    214
28.1 Ekonomika před rokem 1989     214
28.2 Transformace české ekonomiky po roce 1989    215
28.3 Privatizace    217
29.  Podnik   223
29.1 Podnikatel    224
29.2 Právní formy podnikání     225
30.  Podnikatelský plán    233
30.1 Píšeme podnikatelský plán     234
30.2 Marketing    237
30.3 Marketingový mix    238
30.4 Bostonská matice    240
Závěr   243
Seznam literatury    245
Rejstřík    247

 

www.grada.cz/moderni-ekonomie-9253/

—————

Zpět