Přednášky

Přednášky

Tugenden der tschechischen Krone und Laster des Euro

24.09.2019 16:19
Tugenden der tschechischen Krone und Laster des Euro[1]   Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, daß ich zu diesjähriger Seminar des Deutscher Akademischer Austauschdienst eingeladen wurde. I was asked to give this speech at a Czech university for a German audience in...

Sto let Masarykovy university sto let české měny

15.06.2019 15:00
Když si dnes připomínáme sté výročí ustanovení Masarykovy university, má smysl setkat se právě na akademické půdě Ekonomicko-správní fakulty. Jsme sice jednou z nejmladších fakult naší univerzity vůbec, ale k jisté výlučnosti nás přece jen opravňují dvě skutečnosti. Zaprvé, když se...

Surogátní mateřství: trh s novorozenými dětmi

18.10.2018 18:34

Rodina, ekonomie a svět v době digitální

29.09.2018 17:10
Zatímco skotský ekonom Adam Smith dopisuje v roce 1776 Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, vznikají v Británii zárodky fenoménu, který o století později nazve Arnold Toynbee průmyslovou revolucí.[1] Nevíme, zda tím skutečným revolučním zvratem v dějinách lidstva byl...

Rodina a ekonomie: mezi dvěma krizemi

18.09.2018 21:04
Minulou sobotu[1] jsme si připomněli desáté výročí začátku největší ekonomické krize od druhé světové války. Žádná z recesí, které následovaly po Velké hospodářské krizi z roku 1929, nezasáhla tolik zemí, tak silně a po tak dlouho dobu. Propuknutí Velké recese v roce 2008...

Morální rozměr peněz - Akademické týdny

05.08.2018 21:48
1536_lipovska_moralni-rozmer-penez-01.mp3 (14268811) 1536_lipovska_moralni-rozmer-penez-02.mp3 (13731813) 1536_lipovska_moralni-rozmer-penez-03.mp3 (13547226) 1536_lipovska_moralni-rozmer-penez-04.mp3 (14162721) 1536_lipovska_moralni-rozmer-penez-05.mp3...

Seminář IVK: Jsou u nás mzdy opravdu nepřirozeně nízké?

13.06.2018 11:14
Vážený pane prezidente, dámy a pánové,   děkuji Vám za pozvání na dnešní seminář. Velmi si ho vážím, je mou premiérou zde v Autoklubu. Zároveň považuji za prozíravý krok nechat mluvit o nízkých mzdách někoho z kraje kde, jak psal Halas „pole skládají slib chudoby“. Vy v Praze máte...

Kolokvium "Svoboda kultu a kultury v konfrontaci a dialogu" (MSKA)

09.05.2018 11:20
Děkuji vám za pozvání na dnešní kolokvium. Přicházím, se značnou pokorou, jako laik, který je snad poučitelný, nikoli však poučený a jen stěží si může nárokovat právo právě vás poučovat. Přesto se pokusím k diskusi o svobodě kultury a svobodě kritiky přispět pohledem...

Centrální plán pro třetí tisíciletí

19.09.2017 11:13
Fontes Rerum, panel Bezhotovostní ekonomika: zářná budoucnost anebo Orwell? Praha.   Dámy a pánové, architekti nového lepšího světa očekávají příchod zlatého věku bezhotovostní společnosti. Jejich rétorika je však postavena na klasickém argumentačním faulu: porovnávají vysněný, dokonalý, a...

Promoční řeč

27.07.2015 16:54
Promoční proslov   Vaše Magnificence pane rektore, spectabilis pane proděkane, honorabilis pane promotore, vážené paní inženýrky, vážení páni inženýři, vážení a milí hosté.   Pro studium ekonomie bychom těžko hledali lepší období než roky uplynulé ekonomické krize. Tak jako každá velká...